Het ontstaan

Het ontstaan van Fluitje van een Band', 'In 2003 besluit "Loat mar Goan" in 2004 te stoppen met het zijn van een jeugdhofkapel. De jeugdhofkapel van Dongen moest vervangen worden.


De carnavalsstichting "De peeënstekers" was op zoek naar leuke jeugdige muziekanten. De toemalig voorzitter René Jansen heeft samen met wat mensen van de hofkapel "De peeënstampers" zich daarvoor ingezet.


Na veel leuke kandidaten gevonden te hebben besloten ze een informatieavond te houden op 29 mei 2003 in Café Aurora. Toen zijn er niet alleen leden gevonden, maar hebben er zich ook drie ouders bereid gevonden om bestuurlid te zijn.


op 27 juni 2003 zijn we dan begonnen met een proef repetitie in het gebouw van Musis Sacrum en de nieuwe hofkapel was een feit.


Na de zomervakantie zijn we op vrijdag 5 augustus 2003 gaan reperteren in het Schouw onder leiding van Mark Snijders. Op 21 september 2003 hebben we onze eerste ouderavond gehouden en hebben we onze naam bekend gemaakt: "Fluitje van een Band". Ook werd de kleding en het logo onthuld. Ons eerste optreden heeft op 9 november 2003 plaatsgevonden tijdens de jeugdprins verkiezing, aldaar werden wij aan heel Dongen gepresenteerd door prins Andreo XLV (Bert Verhagen).

Op 19 maart heeft de feestelijke overdracht van jeugdhofkapel plaats gevonden.
 

Dongen, 02-02-2007 Kees Lodewijks

Carnaval 2004